Lễ ra mắt tân hội đồng điều hành của NVQG Arizona được tổ chức tại thành phố Chandler, AZ.