Kỳ Bầu Cử năm nay 2022 rất quan trọng đối tiểu bang Arizona của chúng ta khi người dân Arizona sẽ bỏ phiếu bầu 5 chức vị tối cao quan trọng trong guồng máy chính quyền Arizona gồm: Thống đốc, Thượng Nghị Sĩ, Ngoại Trưởng, Thủ Quỹ, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, v.v. cùng nhiều chức vụ quan trọng khác ở các thánh phoé và quận hạt cùng nhiều dự luật.
Theo lời yêu cầu của quý đồng hương & khán giả, sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin hữu ích về việc đi bầu trong mùa bầu cử 2022 tại Arizona cùng với Thanh Mai và Chủ tịch Cộng Đồng Đặng Thế Khương.
Quý vị bấm vào link dưới đây và điền vào địa chỉ để biết địa điểm đi bầu vào ngày 8 tháng 11 sắp tới đây:
https://elections.maricopa.gov/voting/where-to-vote.html…