Mời quý vị cùng theo dõi video phỏng vấn Dược sĩ Kevin Dang về những kế hoạch phát triển Cộng Đồng liên danh ông sẽ thực hiện nếu được đắc cử.