Tang lễ của danh hoạ vũ hối được tổ chức rất long trọng trong 3 ngày 26 ngày 27 và ngày 28 tháng 8 năm 2022 tại Maryland Hoa Kỳ.

Danh họa Vũ Hối, bút hiệu Hồng Khôi Ông là môt hoạ sĩ , thi sĩ và là nhà thư hoạ nổi tiếng Ông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1932 tại làng Dương Ðàn, quận Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ông từ trần ngày 19/8/năm 2022 tại Hoa Kỳ hưởng thọ 91 tuổi .

Danh hoạ vũ hối xuất thân trong một gia đình khoa bảng, Ông có người anh là Giáo Sư Vũ Ký, rất nổi tiếng với cuốn biên khảo “Cương Lĩnh Văn Hóa.”
Ông đoạt Giải Khôi Nguyên Hội Họa Quốc Tế năm 1963 với sự tham dự của 32 quốc gia tổ chức tại Hoa Kỳ, lúc ông mới 29 tuổi Ông dược TT kennedy tiếp tại toà bạc ốc ngày 21/7/1963 nơi thường chỉ dành để đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia . Phóng Viên Phong Thu từ tang lễ của Danh Hoạ Vũ Hối tường trinh trong phóng sư sau đây