Kính mời quí vị cùng nghe nghệ sĩ Khánh Minh và Kim Phụng chia sẻ những sự kiện sẽ xảy ra tại các chùa ở tiểu bang Arizona nhân mùa Vu Lan.