Trong chương trình Đông Y và Đời Sống kỳ này, đông y sĩ Thiện Đào từ nhà thuốc Hoa Đà Houston, TX chia sẻ về những cách thức điều trị đau cổ, vai, và gáy.