Đông y sĩ Mai Tiên từ Nhà Thuốc Hoa Đà Houston chia sẻ cách thức bồi bổ cho thai phụ sau khi sanh.