…………………………………..
Episode 1 – Lao Động Nhập Cảnh Hoa Kỳ EB3 Program

Xin trân trọng giới thiệu Chương trình mới “Giấc Mơ Đến Mỹ!!” sẽ được phát sóng mỗi thứ Ba hằng tuần trên các channels của Đài Asian Media Network, Facebook, YouTube, and website: www.AsianMediaNetwork.com
Tune In to our new series of weekly talk show “My Dream to America” every Tuesday which will be broadcasted on our network and social media channels Facebook, YouTube, Instagram, Tik Tok and website: www.AsianMediaNetwork.com

📺 Chúng tôi hân hạnh giới thiệu người đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này là cô Cathy Nguyen, CEO của công ty Dịch Vụ Tư Vấn Truely Wonder – All America, chuyên về các dịch vụ di trú qua các diện EB5, L1, EB3, EB2 và Học Sinh Quốc Tế đến Mỹ.

📺 Join Us Today: We’re thrilled to have Ms. Cathy Nguyen, CEO of Truely Wonder – All America Consultant Service, on our show. Her company specializes in EB5, L1, EB3, EB2, and International Student programs to America.

🗣️ Chủ Đề hôm nay về Chương Trình Lao Động Nhập Cảnh EB3 và lợi ích của nó đối với nhà tuyển dụng và nhân viên.

🗣️ Topic: Tune in for an insightful talk about the EB3 Labor Program and its benefits for employers and employees.
Discover how the EB3 program can enhance your team with skilled Vietnamese employees. Learn how it provides a cost-effective solution for expanding your workforce while embracing diversity.

📞 Hãy liên lạc với chúng tôi qua số phone hoặc qua
Zalo:  602-621-5125

Let’s shape a brighter future together with the EB3 program!
Hãy cùng xây dựng một tương lai tươi sáng qua chương trình EB3!

👉Video made by: Asian Media Network
👉 Email: info@asianmedianetwork.com
👉Mobile: +1 480-213-5987
👉Website: asianmedianetwork.com
👉 Page Facebook: https://www.facebook.com/AsianMediaNetworkTV/
©️ Copyright belong to: Asian Media Network
©️ Represent: Thanh Mai
©️ Copyright by Asian Media Network ⛔️ Do not Reup
………………………………..
Tag:
#AsianMediaNetwork
#TinTucArizona
#MarketingArizona
#GiaiTriTruyenThongTaiArizona
#TruyenhinhArizona
#TruyenThongArizona