Saigon Park là công viên đầu tiên trên thế giới tọa lạc tài thành phố Mississauga, Canada cho người Việt tị nạn cộng sản Vietnam.