Cộng đồng Việt Nam tại Arizona làm lễ tưởng niệm 30-4 tại thành phố Phoenix.