Chào đón Năm Mới với Tập 20 của chương trình “MY AMERICAN DREAM – GIẤC MƠ MỸ” với sự điều hợp của Thanh Mai Le và cô Cathy Nguyen, CEO của Truely Wonder, cùng vị khách mời quen thuộc, luật sư di trú Gabriel Grisbaum từ Grisbaum Law Firm.

🌟 Hãy cùng tham gia để tìm hiểu sâu về chương trình EB5, một cách nhanh chóng và hợp pháp để thực hiện Ước Mơ Mỹ của bạn với thẻ xanh thông qua đầu tư. 🌟

Bạn đã sẵn sàng khám phá cơ hội mới tại Hoa Kỳ chưa? Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Hãy đón xem để có tất cả thông tin bạn cần khi bắt đầu hành trình của mình.

Để biết thêm thông tin, liên lạc với chúng tôi qua số 📞 559-666-4011.

Hãy để năm 2024 trở thành năm cơ hội của bạn!🗽🎊