Dành cho những ai quan tâm về chương trình Visa L1, diện đầu tư ở Hoa Kỳ với mức vốn $250K-$300K, con đường đến Mỹ nhanh nhất hiện nay chỉ trong vòng 3-4 tháng.

Trong Episode 10 tuần này, chị Cathy Nguyen sẽ chia sẻ giúp quý doanh nghiệp đầu tư đạt mục đích, hiệu quả.

Muốn xem những video cũ trên Website: www.asianmedianetwork.com

Chương trình được sự điều hợp của Thanh Mai cùng sự đồng hành của chị Cathy Nguyễn, Giám đốc công ty My America Truly Wonder, từ Austin-Texas, chuyên về Di Trú.

Mọi thắc mắc về chương trình Đầu Tư L1 Visa hay diện EB3 và Du Học Sinh, hãy gọi hay nhắn tin qua số phone hay số Zalo sau đây:

📞Phone: 1 (559) 606-4011
📡Website: www.TruelyWonder.com

Hãy giúp chúng tôi chia sẻ thông tin hữu ích này đến những người quan tâm.
#MyAmericanDream #VisaL1 #ĐếnMỹ #AsianMediaNetwork

#ChươngTrìnhGiấcMơMỹ
#L1Visa #L1VisaThanhCong
#KhámPháCảmHứng
#HeThongTruyenThongAsianMediaNetwork
#AsianMediaNetwork

👉Video made by: Asian Media Network
👉 Email: info@asianmedianetwork.com
👉Mobile: +1 480-213-5987
👉Website: asianmedianetwork.com
👉 Facebook: https://www.facebook.com/AsianMediaNetworkTV/ ©️

Copyright belong to: Asian Media Network
©️ Copyright by Asian Media Network