Quí vị có biết nếu quí vị là chủ doanh nghiệp thì có thể lấy lại tối đa $26,000 tiền của chính phủ hỗ trợ không? Mời quí vị theo dõi video sau đây.