Talk show với doanh nhân Annie Vũ về cuộc thi Trẻ Em Tài Năng trong chương trình Hội Chợ Tết của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona vào ngày Chủ Nhật, 15 tháng Giêng 2023 sắp tới đây.
Quý vị có con em tuổi từ 5-12, hãy liên lạc ghi danh cho con em tham gia vào cuộc thi Trẻ Em Tài Năng với chị Annie Vũ (480) 648-1819. Ưu tiên cho 20 em ghi danh đầu tiên!