Xin mời quí vị cùng Thanh Mai và Quỳnh Dao xem chương trình để biết trong cộng đồng Arizona chúng ta sẽ có những sự kiện gì sẽ diễn ra trong tháng 4 này. Quí vị có thể theo dõi video qua youtube link: