Trong chương trình “VIETLIFESTYLE HOMESHOPPING” Episode 6 lần này, Quỳnh Dao sẽ giới thiệu đến quí vị sản phẩm Fucoidon để tăng cường sức khỏe và phòng chống những bịnh hiểm nghèo.
Xin inbox hoặc gọi cho chúng tôi tại 480-366-4880 để tư vấn.
Hoặc quí vị có thể đến tiệm tại 2081 N Arizona Ave., Suite 126 Chandler AZ 85225