Dầu gội phủ bạc của Nhật Bản KOMI có tác dụng tuyệt vời.