Kể từ ngày thứ bảy 21 tháng 5 năm 2022 xe đò Hoàng sẽ bắt đầu hoạt động trở lại và chuyển đầu tiên sẽ khởi hành tử California đi Arizona : Sau đó xe sẽ phục vụ khách hàng theo lịch trình:
Monday – Thursday- Saturday Từ Cali- đi AZ
Tuesday – Friday- Sunday : Từ AZ- đi Cali
Xe khởi hành từ CA :
1 Westminster, CA (ABC supermarket ) 8:00am
2 El Monte, CA ( Thuan Phat market ) 8:45am
3 Ontario, CA 9:30AM
Xe Đến AZ :
1 Phoenix ( Lam’s supermarket) 3:30pm
2 Chandler ( Lee sandwich ) 4:30 pm
Xe khởi hành tử AZ :
1 Chandler 8:00am ( Lee Sandwich )
2 Phoenix 9:00am ( Lam ‘s supermarket )
Xe đến CA :
1 Ontario 2:00pm
2 El Monte 3:00pm
3 Westminster 3:30pm
Ở California có thể liên lạc với xe đò Hoàng ở số điện thoại: 714-839-3500.
Ở Arizona có thể liên lạc với xe đò Hoàng ở số điện thoại: 623-934-1573
Giá vé một chiều là $50/ 1 người ( có phục vụ nước uống)
Ngoài ra quý vị có thể liên lạc với số toll free : 1-888-834-9336
WWW.xedohoang.com”