Mùa hè ở Arizona không thể thiếu máy lạnh trong nhà được. Vì vậy muốn đảm bảo cho căn nhà của quí vị lúc nào cũng mát mẻ, tiết kiệm được tiền điện trong mùa hè, hãy gọi cho anh Hưng Nguyễn, Mai AC Conditioner: 480-406-2608